Handelsbetingelser


Produktinformation:

På Vildmeddesign.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Vildmeddesign.dk via INFO@Vildmeddesign.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende - og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt VILDMEDDESIGN.DK accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på Vildmeddesign.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Vildmeddesign.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Vildmeddesign.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og Vildmeddesign.dk er først indgået, når Vildmeddesign.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til tredjepart (Oftest PBS) i krypteret form (SSL) som det kun er dig og tredjepart (PBS) der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Vildmeddesign.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Ved køb af frisk frugt og grønt gælder følgende: Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til Vildmeddesign.dk senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ved køb af kolonialvarer og nonfood gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Vildmeddesign.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for Vildmeddesign.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Vildmeddesign.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til vildmeddesign.dk’s egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Vildmeddesign.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Vildmeddesign.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret

Alle handler på vildmeddesign.dk er underlagt Købelovens almindelige regler. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på at alle handler på vildmeddesign.dk er privathandler og at de derfor ikke er underlagt reglerne for forbrugerkøb, herunder fortrydelsesretten.
Vi er selvfølgelig rimelige og skulle du, imod vores forventning, fortryde en handel, kan du kontakte os på info@vildmeddesign.dk og anmode om at lade handlen gå tilbage. Vildmeddesign.dk er i denne forbindelse ikke ansvarlig for ekstra udgifter i forbindelse med porto og dette er derfor købers ansvar.

Hjemmesiden www.Vildmeddesign.dk drives af privatpersoner og er ikke en CVR registeret virksomhed.

Forbehold for ændringer:

VILDMEDDESIGN.DK forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.